Ako používať Linphone?
Linphone je bezplatná mobilná aplikácia pre Android a iOS, pomocou ktorej sa môžete prihlásiť na SIP server CloudTalku.
Erica Hoelper avatar
Written by Erica Hoelper
Updated over a week ago

Ako Linphone začať používať?

Aplikáciu si stiahnete v Google Play alebo App Store.

Po jej spustení, je potrebné pridať váš používateľský účet z CloudTalku. Kliknite na “use SIP account” a vyplňte:

  1. “meno”, 

  2. “heslo”

  3. “SIP server”.

Po prihlásení sa do aplikácie je nutné vypnúť predvoľby pre Push notifications, ktoré sa nachádzajú v nastavení konta (Android, IOS) a v Settings (Android).

Teraz ste online a môžete telefonovať.

Did this answer your question?