All Collections
FAQ - Slovenčina
Telefón
Ako používať CSipSimple?
Ako používať CSipSimple?
CSipSimple je jednoduchá aplikácia, vďaka ktorej môžete využívať CloudTalk prostredníctvom internetového pripojenia aj na mobilnom telefóne.
Erica Hoelper avatar
Written by Erica Hoelper
Updated over a week ago
  1. Aplikáciu si môžete stiahnuť priamo v Google Play.

  2. Po jej spustení vyplníte políčka “Always available” a “I’m allowed to use mobile”.

  3. Svoj účet zaregistrujete pod možnosťou “Add account”.

  4. Z ponúkaných možností zvolíte “Basic”.

  5. Teraz zadáte svoje SIP prihlasovacie údaje z CloudTalku, ktoré nájdete na konci stránky v nastaveniach Operátora: 

  6. Operátori -> Upraviť operátora -> úplne na konci v časti SIP prihlasovacie údaje. Každý údaj napíšte do správnej kolónky, tak ako vidíte na obrázku nižšie.

Poznámka: Pokiaľ by sa vám tu SIP prihlasovacie údaje nezobrazovali, prosím obráťte sa na našu technickú podporu

Teraz ste online a môžete telefonovať.

Did this answer your question?