Ako nastaviť Odkazovú schránku?

Odkazovú schránku využijete v prípade, že sa vám zákazník dovolá mimo vašu pracovnú dobu alebo jednoducho nestihnete hovor zdvihnúť.

Erica Hoelper avatar
Written by Erica Hoelper
Updated over a week ago

Nastavenie Odkazovej schránky mimo Prevádzkovej doby

V nastaveniach Prevádzkovej doby je potrebné vybrať Typ "Odkazová schránka" alebo "Prehrať hlášku a Odkazová schránka", podľa toho, či chcete volajúceho pred nahratím odkazu ešte o niečom informovať.

Následne si vyberiete skupinu alebo konkrétneho operátora, ktorému má byť odkazová schránka pridelená. V prípade nového odkazu tak bude daný tím, alebo operátor notifikovaný o novom odkaze. V prípade, že ste si vybrali aj Prehrať hlášku, vyberte si rovnako z vašej ponuky Uvítacích hlášok.

Nastavenie Odkazovej schránky v prípade zmeškaného hovoru

V menu choďte do sekcie Účet a kliknite na Nastavenia. V Základných nastaveniach nájdete možnosť zapnúť alebo vypnúť Odkazovú schránku pre celý CloudTalk váš účet.
Môžete si tu vybrať hlášku odkazovej schránky a rovnako je potrebné vybrať, komu má byť odkazová schránka pridelená. Notifikácie o odkazoch sú zasielané jednotlivo po každom jednom hovore.

Zvukový záznam z odkazovej schránky

Zvukový záznam si môžete prehrať v emaily alebo priamo v CloudTalk rozhraní.

Did this answer your question?