All Collections
FAQ - Slovenčina
Admin webové rozhranie
Ako pracovať so Zmeškanými hovormi?
Ako pracovať so Zmeškanými hovormi?
Zabezpečte, aby boli neobslúžené hovory vašich zákazníkov vvbavené. Ako vám v tom dokáže CloudTalk pomôcť sa dočítate v tomto článku.
Erica Hoelper avatar
Written by Erica Hoelper
Updated over a week ago

Pre skvalitnenie vašej zákazníckej podpory vám odporúčame, aby ste nenechali žiaden hovor nevybavený a na každý zmeškaný hovor zavolali späť. Získate tak spokojných a najmä lojálnych zákazníkov. 

Funkcia Callback
Vďaka funkcii Callback, CloudTalk automaticky za vás vytočí zákazníka, ktorý sa vám nedovolal. Zabezpečíte tak, že hovory vašich zákazníkov neostanú neobslúžené a tým zvýšite ich spokojnosť a zákaznícku skúsenosť. Ako nastaviť Callback nájdete v tomto článku.

Odkazové schránky a zmeškané hovory priamo v Dashboarde

Pokiaľ máte zmeškaných hovorov málo, stále máte možnosť na ne odpovedať manuálne. V Dashboarde nájdete zoznam hovorov v štatistikách, pokiaľ kliknete na odkaz viac, ktorý sa nachádza pri štatistike o zmeškaných hovoroch. Zobrazia sa vám iba zmeškané hovory a záznamy hlasovej schránky na základe filtra, ktorý máte práve zvolený.

Did this answer your question?