Ako si dobiť kredit?
Kredit je potrebný hlavne na uskutočňovanie odchádzajúcich hovorov.
Erica Hoelper avatar
Written by Erica Hoelper
Updated over a week ago

Dobiť si ho môžete kedykoľvek prostredníctvom vašej platobnej karty. V sekcii Účet zvoľte možnosť Stav účtu, kde okrem aktuálneho zostávajúceho kreditu, údajov vašej karty a fakturačných údajov, vidíte aj možnosti Automatické dobíjanie kreditu a Jednorazové dobitie kreditu.

Ako nastaviť automatické dobíjanie kreditu

Pre zapnutie automatického dobíjania kreditu, prepnite tlačidlo vpravo do modrej polohy a zadajte sumu kreditu, ktorú chcete dobiť v momente, keď váš zostatok kreditu klesne pod vami zadanú hodnotu. Následne stlačte tlačidlo ULOŽIŤ. Toto nastavenie vám zaručí, že sa nedostanete do situácie, kedy by ste nemohli uskutočňovať hovory.

Ako si jednorazovo dobiť kredit

Pokiaľ chcete kredit dobiť len jednorázovo, stačí zvoliť sumu a kliknúť zelené tlačidlo ZAPLATIŤ TERAZ. Kredit vám bude okamžite dobitý.

Pokiaľ potrebujete poradiť ako pridať platobnú kartu, prečítajte si náš článok.

Did this answer your question?