Volania v rámci spoločnosti
Voláme, ako používatelia CloudTalku medzi sebou zadarmo?
Erica Hoelper avatar
Written by Erica Hoelper
Updated over a week ago

Áno, všetky hovory, ktoré spravíte ako používatelia CloudTalku medzi sebou v rámci jednej spoločnosti sú bezplatné.

Pokiaľ však z CloudTalku zavoláte vášmu kolegovi na jeho mobil, hovor bude účtovaný ako externý hovor.

Did this answer your question?