Nie každý hovor je žiadaný. Ako sa nechceným hovorom vyhnúť? Pridajte si na Blacklist čísla, na ktoré nechcete, aby vaši operátori telefonovali, alebo čísla z ktorých nechcete hovory príjmať. 

Blacklist tel. čísel nájdete vo webovom rozhraní v Účet > Nastavenia > Blacklist:

V pravom hornom rohu kliknite na tlačidlo Pridať číslo.

Na pridanie čísla do Blacklistu je potrebné vybrať predvolbu krajiny a zadať číslo bez medzier v základnom formáte (napríklad: 949111222). Následne sizvolte, či má byť číslo blokované pre prichádzajúce, odchádzajúce, alebo oba typy hovorov.

Blacklist vás bude chrániť pred nechcenými hovormi.

Did this answer your question?