All Collections
FAQ - Slovenčina
Admin webové rozhranie
Nahrávanie hovorov - nastavenie a prehrávanie
Nahrávanie hovorov - nastavenie a prehrávanie
Nahrávanie hovorov je užitočný nástroj na zlepšovanie kvality zákazníckej podpory, školenie nových zamestnancov alebo aj samotný pre obchod.
Roman avatar
Written by Roman
Updated over a week ago

Nahrávanie hovorov je užitočný nástroj na zlepšovanie kvality zákazníckej podpory, školenie nových zamestnancov alebo  aj na overovanie informácií podaných cez telefón (napríklad za účelom objednávok alebo iných obchodov).

Nahrávanie hovorov si môžete zapnúť osobitne pre prichádzajúce, odchádzajúce alebo interné hovory. Jednotlivé nahrávky si potom môžete stiahnuť alebo prehrať.

Nastavanie nahrávania hovorov

Nastavenie nájdete v časti Účet > Nastavenia v časti “Viditeľnosť hovorov a nahrávky”. Zároveň tu môžete nastaviť, kto má možnosť nahrávky prehrávať alebo sťahovať.

Hovory si môžete prehrať priamo v Dashboarde a v Štatistikách. Na konci každého riadku so záznamom o hovore máte možnosti prehrať a stiahnuť [1].

Hovor si môžete prehrať aj v našej aplikácii CloudTalk Phone po rozkliknutí vybraného hovoru [1].

Did this answer your question?