Pri každom kontakte môžete mať množstvo polí s informáciami. Pre každého sú dôležité iné informácie o kontaktoch, preto CloudTalk umožňuje tieto polia dopĺňať o vlastné.

Vlastných polí môžete mať neobmedzené množstvo. Pri kontakte sa vám budú zobrazovať len tie, ktoré ste vyplnili.

Pridávať a odoberať ich môžete v Účet > Nastavenia > sekcia Kontakty kliknutím na “Pridať ďalšie vlastné pole”:

Pokiaľ máte vytvorené požadované Vlastné polia, nezabudnite “Uložiť nastavenia”. Pokiaľ ich chcete zrušiť, stačí ich názov vymazať a uložiť. Prázdne pole sa automaticky odstráni zo všetkých kontaktov.

Pridané polia sa vám zobrazia v Real-time zákazníckej karte, v detaile kontaktu či pri pridávaní alebo úprave kontaktu. Polia viete vytvárať aj počas hovoru.

Did this answer your question?