Ako si nastaviť Callback?

Nastavte si funkciu Callback. Radikálne znížite počet nevybavených hovorov a zvýšite tak spokojnosť vašich zákazníkov.

Matej avatar
Written by Matej
Updated over a week ago

V službe CloudTalk si môžete nastaviť funkciu Callback na pár klikov. Vďaka funkcii Callback, CloudTalk automaticky za vás vytočí zákazníka, ktorý sa vám nedovolal. Zabezpečíte tak, že hovory neostanú neobslúžené a tým zvýšite spokojnosť vašich zákazníkov. Podrobný popis funkcie a jeho výhody nájdete v našom článku.

Nastavenie Callbacku pre vašu spoločnosť

Callback môže nastaviť administrátor veľmi jednoducho vo webovom rozhraní. V menu zvoľte možnosť Účet > Nastavenia. Na konci stránky nájdete preklik k nastaveniam Callbacku.

Nastavenie callbacku pozostáva len z 3 krokov.

Zapnutie Callbacku

Prepnite prepínač do aktívnej polohy. V tomto momente sa vám Callback zaktivuje.

Maximálny čas na vykonanie Callbacku

Hodnota, ktorá určuje do akého času sa bude CloudTalk pokúšať späť spojiť operátora so zákazníkom. Na výber máte 3 možnosti:

  • Do konca dňa - Callback sa bude vykonávať do polnoci daného dňa. Ak máte nastavenú funkciu Prevádzková doba, v tom prípade do konca vašej prevádzkovej doby.

  • Do 24 hodín - Callback sa bude vykonávať po dobu 24 hodín od zmeškaného hovoru s ohľadom na vašu Prevádzkovú dobu.

  • Do 48 hodín - Callback sa bude vykonávať po dobu 48 hodín od zmeškaného hovoru s ohľadom na vašu Prevádzkovú dobu.


Maximálny počet pokusov na spojenie so zákazníkom

Môžete si zvoliť počet pokusov v rozmedzí od 1 po 10 vrátane, koľkokrát sa pokúsi CloudTalk spojiť operátora so zákazníkom. Tieto pokusy sú rovnomerne rozdelené na celú dobu, po ktorú sa má Callback vykonávať, napr. ak nastavíte čas do 24 hodín a počet pokusov 6, v deň zmeškaného hovoru sa vykonajú 3 pokusy a nasledujúci deň zvyšné 3 pokusy. 

Pro Tip: Odporúčame túto hodnotu nastavovať na 4 až 5 pokusov. Tým zákazníka potešíte, že mu voláte späť, no nezahlcujete ho telefonátmi.

V prípade, že sa spojíte so zákazníkom skôr ako ubehne nastavená doba pre Callback, prípadne nastavený počet pokusov, CloudTalk už nebude dané číslo vyvolávať (pokiaľ sa nevytvorí opätovne neprijatý hovor z daného čísla).

Globálne vs. lokálne nastavenie

V článku sme si ukázali ako sa Callback používa a ako sa nastavuje globálne pre celú vašu spoločnosť. 

Môžete si však nastaviť Callback iba na niektoré vaše skupiny a to v Základných nastaveniach vybranej skupiny.

Rovnako si však viete pozmeniť vaše globálne nastavenie pre vybrané skupiny. 

Tieto nastavenia majú vyššiu prioritu ako globálne nastavenia Callbacku pre celú spoločnosť.

Did this answer your question?