Nastavenie uvítacích hlášok
Návod ako si nastaviť personalizované uvítacie hlášky a iné zvukové správy.
John avatar
Written by John
Updated over a week ago

Cloudtalk vám umožňuje nastaviť si prehrávanie špecifických uvítacích hlášok tak, aby vyhovovali potrebám vášho biznisu. Môžete si vybrať z vopred pripravených hlášok, ktoré sme pre vás nahrali alebo si pridať vlastné hlášky.

Kde je možné nastaviť uvítacie hlášky

Na telefónne číslo je možné nastaviť prehratie uvítacej hlášky v prípade prichádzajúceho hovoru na dané tel. číslo. Nastavenie nájdete v časti Tel. čísla [1] > Upraviť > pod voľbou Nahrávka [2]:

Nezabudnite prosím nastavenie uložiť [3].


Globálna hláška pre odkazovú schránku.
Ak je prichádzajúci hovor smerovaný do odkazovej schránky je možné nastaviť vlastnú hlášku, ktorá sa volajúcemu prehrá. Nastavenie nájdete v Účet > Nastavenia [1] > Hláška odkazovej schránky [2].

Nezabudnite prosím nastavenie uložiť.


Hlášku pre odkazovú schránku
si viete špeciálne nastaviť aj pre každé telefónne číslo zvlášť, napr. v prípade viacerých jazykov. Nastavenie nájdete v úprave Tel. čísla [1] > Hláška odkazovej schránky [2].

Nezabudnite prosím nastavenie uložiť [3].


Hláška pre volanie mimo prevádzkovej doby. Pre prichádzajúce hovory mimo prevádzkovej doby je možné nastaviť prehrávanie hlášky s možnosťou následne ísť do odkazovej schránky alebo len prehrať uvítaciu hlášku. Hlášku opäť viete nastaviť buď globálne pre celú spoločnosť, alebo pre každé číslo zvlášť.

  • Pre celú spoločnosť nájdete nastavenie v Účet > Nastavenia [1] > Prevádzková doba > Typ [2] (Prehrať hlášku [3], Prehrať hlášku a Hlasová schránka).

Nezabudnite prosím nastavenie uložiť [4].

  • Pre telefónne číslo nájdete nastavenie pri úprave tel. čísla v časti Prevádzková doba > Typ (Prehrať hlášku, Prehrať hlášku a Hlasová schránka). Screenshot vynechávame - zobrazenie menu je totožné ako pre spoločnosť.

Did this answer your question?