All Collections
FAQ - Slovenčina
Telefón
Používanie CloudTalk Phone
Používanie CloudTalk Phone
Funkcie pre plnohodnotné využitie aplikácie CloudTalk Phone.
Michal avatar
Written by Michal
Updated over a week ago

CloudTalk Phone je možné používať v internetovom prehliadači alebo ako desktop aplikáciu, ktorú je možné stiahnuť na tomto linku (aktuálne sú dostupné verzie pre Mac, Windows, Linux). Pre využitie plnej funkcionality a vyššiu stabilitu však odporúčame desktop aplikácie.

Na prihlásenie do aplikácie je potrebné zadať prihlasovacie údaje z admin rozhrania. Po prihlásení môžete hneď volať či príjmať hovory.

Pro Tip: CloudTalk Phone vyžaduje mať v prehliadači povolené používanie mikrofónu. Doporučujeme povolenie notifikácií, ktoré sa zobrazujú v prípade prichádzajúceho hovoru. Viac o nastavení mikrofónu nájdete v článku “Nastavenie mikrofonu a reproduktorov”.

Dialer (Klávesnica)

Slúži na vytáčanie odchádzajúcich hovorov. Čísla je možné zadávať do dialera kliknutím na čísla klávesnice v rozhraní aplikácie alebo ich zadaním na externej klávesnici [1]. Ak aplikácia rozpozná číslo s medzinárodnou predvoľbou, automaticky sa vyberie krajina, do ktorej sa hovor uskutočňuje [2]. Používateľ má možnosť vybrať si zo zoznamu, z ktorého čísla chce hovor uskutočniť [3].

História

Používateľ má k dispozícii zoznam všetkých hovorov. V zozname sa zobrazujú hovory na základe používateľskej role:

Cez vrchné menu si môžete zobraziť buď všetky hovory alebo ich vyfiltrovať len na zmeškané [1]. Každý hovor obsahuje vo vrchnej časti meno kontaktu, dĺžku hovoru, v spodnej časti je to čas hovoru, meno operátora (príp. cez akú volaciu skupinu volal) [2]. Po prejdení myšou na hovor sa zobrazí ikonka telefónu, pomocou ktorej je možné daný hovor automaticky znova vytočiť [3]. Ak sa chceme dostať na detail hovoru, jednoducho naň kilkneme. 

Kontakty

Zoznam kontaktov vašej spoločnosti. V kontaktoch je možné vyhľadávať a prezerať si ich históriu hovorov.

Detail kontaktu

Po kliknutí na kontakt sa vám zobrazí detail kontaktu. Obsahuje podrobnejšie informácie o kontakte ako napr. tel.číslo, email, spoločnosť, prac. pozícia, webstránka, mesto, krajina [3].

Prezerať si tiež môžete históriu hovorov [1]. V prípade potreby zobrazenia detailu kontaktu vo webovom admin rozhraní sa tu nachádza tlačidlo na zobrazenie [2].

Nastavenia zvuku

Môžete si nastaviť zvukové zariadenia, ktoré CloudTalk Phone využíva (kliknutím na  menu v pravom hornom rohu). Zároveň si viete otestovať vybrané zvukové nastavenie. Týmto spôsobom si nastavíte zariadenia, ktoré bude aplikácia používať počas hovorov. Tieto nastavenia nie je možné meniť počas hovoru. Pre správne nastavenie mikrofónu a reproduktorov doporučujeme tento článok.

Klávesové skratky

Táto funkcia je dostupná iba pre desktopové aplikácie. Je možné ich používať aj keď aplikácia beží na pozadí. Dostupné skratky:

  • Alt + A - zodvihnutie hovoru

  • Alt + H - zloženie hovoru

  • Alt + C - vloženie skopírovaného čísla do dialera. Následné stlačenie klávesy Enter vytočí tel. číslo

Hovor

Aplikácia pracuje aj na pozadí, tzn. v prípade prichádzajúceho hovoru dostanete notifkáciu v rámci operačného systému. Obsahuje prichádzajúce tel. číslo, popr. meno kontaktu. Jednoduchým kliknutím na notifikáciu je možné hovor zdvihnúť. 

V hovore sa nachádza aktuálne odchádzajúce číslo [1]. Aplikácia takisto zobrazuje informácie o kontakte - meno, tel.číslo a zobrazuje tlačidlo s preklikom do admin rozhrania na detail kontaktu [2]. Sú tu zobrazené aj funkčné tlačidlá, ktorými je možne hovor ovládať - Klávesnica, Stlmiť hovor, Podržať hovor, Presun hovoru [3]. Ich funkcionalita je popísaná nižšie. Tlačidlá na zodvihnutie alebo zloženie hovoru [4]. 

Klávesnica

Zobrazí klávesnicu. Aj počas hovoru je možné odosielať znaky slúžiace napr. na navigáciu v hovore (odoslanie znaku “1” na prepojenia na operátora).

Stlmiť

Aplikácia stlmí mikrofón, takže druhá strana vás nebude počuť.

Podržať

Pomocou tejto funkcie môžete dočasne umiestniť hovor do čakajúceho stavu. Obe strany hovoru sa nebudú počuť.

Presun hovoru

Počas prichádzajúceho ale aj odchadzajúceho hovoru môžete hovor presunúť na iného operátora alebo externé číslo. Stačí vybrať zo zoznamu online operátorov. V prípade, že neexistuje voľný operátor stačí jednoduchým klikom presmerovať hovor na externé číslo. 

Did this answer your question?