All Collections
FAQ - Slovenčina
Telefón
Inštalácia CloudTalk Phone na Linux
Inštalácia CloudTalk Phone na Linux

Jednoduchý návod, ako nainštalovať aplikáciu CloudTalk Phone v operačnom systéme Linux.

Michal avatar
Written by Michal
Updated over a week ago

Jednoduchý návod, ako nainštalovať aplikáciu CloudTalk Phone v operačnom systéme Linux. 

Aplikácia pre používateľov Linux je dodávaná ako AppImage. Pre inštaláciu aplikácie do počítača sa riaďte pokynmi uvedenými nižšie.

Krok 1

Stiahnite si inštalačný súbor pre Linux. 

Krok 2

Po dokončení sťahovania súbor otvorte dvojklikom.

Poznámka: V prípade, že nie ste schopní otvoriť stiahnutý súbor, je potrebné nastaviť súbor ako spustiteľný stlačením pravého tlačidla na myši - z kontextového menu vyberieme Properties a v záložke Permissions zaškrtneme “Allow executing file as program”.

Krok 3

Aplikácia sa spustí a taktiež sa automaticky zaradí medzi vaše ostatné aplikácie.

Ste pripravení!

Po úspešnej inštalácii, môžete aplikáciu hneď začať používať. Viac o jej funkciách sa dočítate v tomto článku.

Did this answer your question?