All Collections
FAQ - Slovenčina
Telefón
Inštalácia CloudTalk Phone na Windows
Inštalácia CloudTalk Phone na Windows
Jednoduchý návod, ako nainštalovať aplikáciu CloudTalk Phone v operačnom systéme Windows.
Michal avatar
Written by Michal
Updated over a week ago

Aplikácia pre používateľov Windows je dodávaná ako inštalačný EXE balíček. Pre inštaláciu aplikácie do počítača sa riaďte pokynmi uvedenými nižšie.

Krok 1

Stiahnite si inštalačný súbor pre Windows. Minimálna podporovaná verzia je Windows 7 64bit. 

Krok 2

Po dokončení sťahovania súbor otvorte dvojklikom.

Poznámka: V prípade, že nie ste schopní nainštalovať stiahnutý súbor, je potrebné kliknúť na Ďalšie informácie a potvrdiť inštaláciu.

Inštalácia bude pokračovať:

Krok 3

Akonáhle inštalácia skončí, aplikácia sa automaticky spustí.

 

Ste pripravení!

Po úspešnej inštalácii, môžete aplikáciu hneď začať používať. Viac o jej funkciách sa dočítate v tomto článku.

Did this answer your question?