All Collections
FAQ - Slovenčina
Telefón
Inštalácia CloudTalk Phone na Mac
Inštalácia CloudTalk Phone na Mac
Jednoduchý návod, ako nainštalovať aplikáciu CloudTalk Phone v operačnom systéme Mac OS X.
Michal avatar
Written by Michal
Updated over a week ago


Balíček inštalácie pre používateľov Mac je dodávaný ako DMG. Pre inštaláciu aplikácie do počítača sa riaďte pokynmi uvedenými nižšie.

Krok 1

Stiahnite si inštalačný súbor pre Mac.

Krok 2

Po dokončení sťahovania súbor otvorte dvojklikom.

Poznámka: V prípade, že nie ste schopní otvoriť stiahnutý súbor, je potrebné zmeniť nastavenie zabezpečenia.

“Drag and drop” aplikáciu CloudTalk Phone do vašej zložky Applications.

Krok 3

Otvorte aplikáciu priamo z priečinka Applications alebo cez spotlight search.

Pro Tip:

Aplikáciu je možné pripnúť do Dock lišty. A to jednoducho, pravým klikom na aplikáciu v Docku. V menu vyberte možnosť "Options" a kliknite na položku "Keep in Dock".

Ste pripravení!

Po úspešnej inštalácii, môžete aplikáciu hneď začať používať. Viac o jej funkciách sa dočítate v tomto článku.

Did this answer your question?