All Collections
FAQ - Slovenčina
Začíname
Nastavenie mikrofónu a reproduktorov
Nastavenie mikrofónu a reproduktorov
Nastavte si správne váš mikrofón a reproduktory, aby ste mohli CloudTalk využívať naozaj plnohodnotne.
Michal avatar
Written by Michal
Updated over a week ago

Pre riadne fungovanie zvuku je nutné správne nastavenie zvukových zariadení, operačného systému a aplikácie.

Nastavenie operačného systému

Windows 7

 • otvorte ovládací panel

 • kliknite na ikonu zariadenia a zvuk

 • kliknite na ikonu zvuk

 • pod príslušnými záložkami skontrolujte zariadenia pre prehrávanie a nahrávanie a označte požadované zariadenie ako predvolené

Windows 10

 • otvorte nastavenia z ponuky štart

 • kliknite na ikonu systém

 • kliknite na položku zvuk

 • pri položke súvisiace nastavenia otvorte ovládací panel zvuku

 • pod príslušnými záložkami skontrolujte zariadenia pre prehrávanie a nahrávanie a označte požadované zariadenie ako predvolené

Mac OS

 • otvorte systémové nastavenia

 • kliknite na ikonu zvuk

 • skontrolujte položky pre vstup a výstup a vyberte zo zoznamu požadované zariadenie

Nastavenie VOIP telefónu

Softwarové VOIP telefóny majú vo svojich nastaveniach položky pre zvukové zariadenia. Skontrolujte, či sú vybrané vami používané zariadenia.

Nastavenie webovej aplikácie Phone od Cloudtalk

Po otvorení aplikácie skontrolujte, či máte povolené použitie mikrofónu a reproduktorov  pre našu aplikáciu.

V rámci aplikácie je možné vybrať požadované zariadenie. Kliknite na nastavenie zvuku a vyberte si želaný mikrofón a reproduktory.

Kliknite na Spustiť test. Hneď si viete overiť, že či vám vami zvolené nastavenie funguje. Ak je všetko v poriadku, tak kliknite na tlačítko “Uložiť a obnoviť”.

Did this answer your question?