Prevádzková doba
S Prevádzkovou dobou vášho kontaktného centra budú volajúci vedieť, kedy ste k dispozícii.
Erica Hoelper avatar
Written by Erica Hoelper
Updated over a week ago

Nastavte si prevádzkovú dobu, kedy ste pre vašich zákazníkov dostupný. Mimo prevádzkovej doby je možné zákazníkom napr. prehrať vlastnú hlášku, presmerovať ich na iné telefónne číslo, presmerovať do hlasovej schránky, alebo využiť rôzne kombinácie.

Prevádzkovú dobu si môžete nastaviť pre celú spoločnosť alebo jednotlivo pre konkrétne telefónne čísla.

Pre celú spoločnosť kliknite v ľavom menu na Účet > Nastavenia a prejdite na blok Prevádzková doba.

Špecificky pre jednotlivé telefónne čísla kliknite v ľavom menu na Tel. čísla a vyberte si telefónne číslo, pre ktoré chcete nastaviť špecifickú prevádzkovú dobu. Kliknite na tlačidlo pre editáciu čísla.
V nastaveniach prejdite na blok Prevádzková doba.

V momente ako nastavíte Prevádzkovú dobu na konkrétne tel. číslo, globálne nastavenie pre celú spoločnosť prestane platiť a bude sa používať toto špecifické pravidlo.

Ako nastaviť Prevádzkovú dobu:

Prepnutím tlačidla do aktívnej polohy otvoríte ďalšie nastavenia prevádzkovej doby.

Nezabudnite si nastaviť Typ akcie, ktorú má CloudTalk vykonať v čase vašej nedostupnosti:

  • Presmerovanie na číslo

  • Hlasová schránka

  • Prehrať hlášku

  • Prehrať hlášku a Hlasová schránka (viac info nájdete tu)

Pri aktívnej Prevádzkovej dobe je vaše číslo počas štátnych sviatkov automaticky nedostupné. Zoznam sviatkov si viete zobraziť a v prípade potreby môžete túto funkciu vypnúť.

Ďalej si pridajte pravidlo pre vašu Prevádzkovú dobu, aby ste určili v akých časoch budete dostupný. Inak bude vaše call centrum permanentne nedostupné. 

Potrebujete na niektoré konkrétne dni zmeniť Prevádzkovú dobu? Namiesto toho, aby ste ju museli museli meniť, stačí pridať výnimku. Na vybraný dátum môže byť vaše kontaktné centrum neaktívne celý deň alebo vo vami zvolených hodinách.

Viac o prevádzkových hodinách si môžete prečítať tu https://www.cloudtalk.sk/prevadzkova-doba.


Did this answer your question?