All Collections
FAQ - Slovenčina
Začíname
Ako pridať nového používateľa do CloudTalku?
Ako pridať nového používateľa do CloudTalku?
Jednoduchý návod ako pridať a nastaviť nového používateľa v CloudTalku.
Matej avatar
Written by Matej
Updated over a week ago

Do služby CloudTalk si môžete jednoducho pridať ďalších používateľov. Podľa potreby môžete používateľovi nastaviť práva, ktoré potrebuje ku svojej práci.

Pridať používateľa dokážete veľmi jednoducho a rýchlo na stránke so zoznamom používateľov, cez tlačítko “Pridať operátora”.

Základné nastavenia

 • Vyplňte Meno, Priezvisko, Email operátora. Meno a Priezvisko slúžia na identifikáciu operátora v histórii hovorov, zozname interných kontaktov a ďalších miestach. Email slúži na prihlásenie, emailové notifikácie a napríklad aj prijímanie správ z odkazovej schránky.

 • Pokiaľ si prajete nastaviť pre operátora konkrétnu klapku, kliknite na “Chcete si nastaviť vlastnú klapku?”. Zobrazí sa vám pole Klapka, do ktorého zadáte želané štvorčíslie slúžiace na interné hovory. Pokiaľ pole necháte prázdne, CloudTalk automaticky klapku priradí podľa poradia. 

 • Každý používateľ môže mať rozhranie v jazyku, ktorý mu najviac vyhovuje. Jazyk môžete vybrať z možností v Jazyk vášho admin rozhrania

Vyberte používateľskú rolu operátora a s ňou spojené práva:

 • Administrátor - môže spravovať celú spoločnosť, môže telefonovať.

 • Analytik - môže prezerať štatistiky, prehrávať a sťahovať nahrávky všetkých pridelených operátorov.Tento používateľ nemôže telefonovať.

 • Supervisor - môže vykonávať činnosti ako Analytik, ale narozdiel od neho, môže aj telefonovať, pracovať s kontaktmi a nastavovať Prediktívny dialer.

 • Operátor - najbežnejší typ používateľa - môže telefonovať, prezerať si históriu svojich hovorov, prehrávať si nahrávky svojich hovorov,  pracovať s kontaktmi a pod.

Rola Administrátor

 • Administrátor môže tiež patriť do skupín/tímov a príjimať hovory ako ostatní operátori. Vyberte skupiny, do ktorých bude zaradený. 

 • Maximálny počet hovorov určuje, koľko hovorov môže súčasne prichádzať používateľovi, napríklad ak je hodnota 1, počas aktívneho hovoru mu nebude prichádzať žiadny ďalší hovor. V prípade, že hodnota je 2, počas aktívneho hovoru mu môže prísť jeden ďalší hovor.

Po vytvorení administrátora je možné upraviť ďalšie nastavenia:

 • nastaviť primárne odchádzajúce číslo

 • priradiť čísla, ktoré môže používať

 • nastaviť maximálnu dĺžku odchádzajúceho hovoru, po ktorej bude hovor automaticky ukončený (bezpečnostné opatrenie, aby ste zamedzili neželane  dlhým hovorom)

 • maximálny denný limit, ktorý môže operátor denne pretelefonovať

Rola Analytik

 • Analytikovi viete nastaviť, či môže kontrolovať všetkých používateľov alebo len vybraných. Pokiaľ chcete povoliť kontrolovať všetkých používateľov, hodnotu “Ku ktorým operátorom má tento používateľ prístup” nechajte prázdnu. V prípade, že chcete povoliť kontrolu len niektorých používateľov, vyberte ich zo zoznamu. 

 • Analytikovi viete povoliť alebo zakázať sťahovanie nahrávok.

Rola Supervisor

 • Supervisor je kombinácia Analytika a Administrátora. Preto mu je možné nastaviť práva, ktoré sa nastavujú Analytikovi a aj Administrátorovi.

Rola Operátor

Pri role Operátora viete nastaviť rovnaké parametre ako pri role Administrátor. Navyše viete ešte nastaviť Viditeľnosť hovorov a nahrávky. Môžete ponechať globálne nastavenia spoločnosti alebo môžete nastaviť práva podľa potreby pre každého operátora zvlášť. Následne môžete nastaviť tieto nastavenia:

 • Viditeľnosť hovorov - môže vidieť len svoje, alebo všetky hovory? a pod.

 • Prehrávanie nahrávok - aké nahrávky môže prehrávať?

 • Sťahovanie nahrávok - môže sťahovať nahrávky?

Skill based routing

Pokiaľ spoločnosť využíva skill based routing, pri úprave používateľa môžete pridať zručnosti, ktoré daný používateľ má. Pridať skilly je možné v tabe Skill Based Routing, kliknite na “Pridať skill”, vyberte skill, vyberte úroveň skillu a kliknite na “Priradiť skill”.

Did this answer your question?