All Collections
FAQ - Slovenčina
Začíname
Ako vytvárať a nastavovať Skupiny?
Ako vytvárať a nastavovať Skupiny?
Prečítajte si ako jednoducho spravovať a konfigurovať volacie skupiny v CloudTalku.
Matej avatar
Written by Matej
Updated over a week ago

V službe CloudTalk môžete vašich operátorov prideliť do viacerých volacích skupín podľa vašej potreby. Môžete si napríklad vytvoriť skupinu na podporu predaja, na reklamácie, podporu zákazníkov a mnoho ďalších.

Zoznam skupín

Ako administrátor máte v menu položku “Skupiny”. V zozname sa nachádzajú všetky vaše skupiny a k nim vami priradení operátori.

Nastavenie skupiny

Ak potrebujete pridať skupinu, na stránke so zoznamom skupín sa nachádza tlačidlo “Pridať skupinu”. Pridávanie skupiny sa rozdeľuje na 2 časti: základné a rozšírené nastavenia.

Základné nastavenia

V rámci základných nastavení si určíte interné označenie, ktoré vám pomáha orientovať sa medzi skupinami. Tiež je potrebné zadať email, ktorý bude použitý napríklad na notifikácie o odkazoch v hlasovej schránke. Posledný krok základných nastavení je priradenie operátorov, ktorých chcete zaradiť do skupiny.

Rozšírené nastavenia

  • Môžete nastaviť počet sekúnd pre “Čas práce po ukončení hovoru”. Počas tejto doby bude operátor nedostupný a nebudú na neho smerované žiadne hovory. 

  • Hodnotou “Max. dĺžka čakacej fronty” nastavíte koľko hovorov môže čakať vo fronte na spojenie s operátorom. 

  • Ak si neprajete, aby operátorom, ktorí práve telefónujú prichádzali ďalšie hovory, tak vyberte pre  “Posielať hovory aj obsadeným agentom?” možnosť “Nie”. 

  • V prípade, že chcete v danej skupine využívať Skill based routing, vyberte Skill, podľa ktorého sa majú priradzovať hovory operátorom. 

  • Ďalej je možné nastaviť aj Callback na skupinu. Návod ako sa nastavuje Callback nájdete v našom ďalšom článku. Callback sa dá nastaviť až po vytvorení skupiny.

Stratégia vyzváňania

V CloudTalku je možné nastaviť v rámci spoločnosti stratégiu vyzváňania skupín. Hovory prichádzajúce na skupinu je možné distribuovať medzi operátorov skupiny tromi spôsobmi:

  • Ring All - Hovor zvoní všetkým operátorom, až kým ho jeden z nich nepríjme.

  • Round Rubin - Hovor zvoní len jednému operátorovi. Pokiaľ hovor nedvihneCloudTalk vyberie ďalšieho operátora v poradí a takto pokračuje dokola.

  • Fewest Calls - Hovor zvoní len jednému operátorovi, ktorý má najmenej prijatých hovorov za daný deň.

Did this answer your question?