V službe CloudTalk si môžete nastaviť vaše telefónne čísla podľa vašich potrieb. Ponúkame viacero možností ako nastaviť telefónne čísla.

Základné nastavenie telefónneho čísla

Inteligentné smerovanie hovorov na základe presne definovaných pravidiel podľa vašich potrieb si môžete nastaviť v rozhraní. 

V menu zvolíte možnosť “Tel. čísla”. Zobrazí sa vám zoznam vašich telefónnych čísel. Každé číslo si môžete nastaviť samostatne.

Pro Tip: Interné označenie

Pomenujte telefónne číslo vlastným názvom. Vlastné označenie telefónneho čísla vám pomôže ľahšie identifikovať vaše čísla v rozhraní. Toto označenie sa následne zobrazuje v štatistikách, reportoch, operátorom pri prichádzajúcich hovoroch a pod.

Typy:

Vyberte si Typ, ako sa bude telefónne číslo využívať.

  • Skupina - hovory sú automaticky smerované na vybranú skupinu operátorov z vášho zoznamu. Návod ako vytvoriť skupinu nájdete tu. Zo zoznamu nahrávok si môžete vybrať nahrávku, ktorá sa prehrá volajúcemu na začiatku hovoru. Postup ako pridať vlastnú hlášku nájdete tu.
  • Operátor - všetky hovory sú smerované len na jedného konkrétneho operátora. Návod ako pridať operátora nájdete tu. Taktiež môžete zvoliť hlášku prehrávanú na začiatku hovoru.
  • Konferenčná miestnosť - Priraďte číslo ku konferenčnej miestnosti, aby sa na konferenčnú miestnosť bolo možné dovolať aj z iných verejných čísel. Viac o Konferenčných hovoroch nájdete tu.
  • Fax - Ak potrebujete používať fax, tak zvoľte túto možnosť. Číslo bude okamžite schopné prijímať faxové správy. Nastavte si emailovú adresu, na ktorú budú automaticky posielané všetky prijaté faxy.
  • Pokročilý dial plán - V prípade, že chcete všetky predchádzajúce kroky skombinovať, pokročilý dial plán je na to ako stvorený. Slúži na nastavenie postupnosti krokov, ktoré sa vykonajú pre každý prichádzajúci hovor na vybrané číslo. Cieľom je, aby bol každý hovor obslúžený. 

(Napríklad: najprv sa prehrá hláška, následne bude hovor zvoniť na skupinu A, ak nebude zodvihnutý, tak začne zvoniť na skupine B atď.)

Detailný popis pokročilého dial plánu nájdete v našom článku.

Rozšírené nastavenia

  • Prevádzková doba: Ku každému telefónnemu číslu je možné nastaviť prevádzkovú dobu. Viac o prevádzkovej dobe sa dočítate tu.
  • Medzinárodné hovory: Na číslo môžete nastaviť aj obmedzenia na medzinárodné hovory. Operátori tak budú môcť volať len do krajín, ktoré ste im povolili. Odporúčame povoliť len tie krajiny ktoré naozaj potrebujete. Toto nastavenie sa týka vašej bezpečnosti.
Did this answer your question?